Євген СВЕРСТЮК
ПРАВДА ПОЛИНОВА

© Сверстюк Є. О., 2009
© Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009

У давній легенді розповідається про половецького хлопчика, полоненого і вихованого при Київському княжому дворі. До нього підіслано половецького співця, який рідною піснею і словом хотів сказати хлопцеві правду про його батьківщину. Але марно. Тоді співець витяг з-під сорочки пучок євшан-зілля.
На той запах степового полину хлопець стрепенувся і прокинулись у ньому душевні сили і порив до волі. Полинова правда повертає почуття ідентичності і справжності...
У цій книзі зібрано виступи Євгена Сверстюка, переважно закордонні, пройняті прагненням сказати слово про українську ідентичність у явищах культури і постколоніальної реальності. Оскільки Україна століттями була прихованим від світу краєм, з його правдою і кривдами, то головною метою виступів було подати голос за нашу замовчану чи приховану правду, про нашу культурну ідентичність, що має лягти в основу діалогу з вільним світом.
Бо правда і її сестра справедливість у світі духовному є тим, що золото і діаманти – у світі матеріальному.
Видання розраховане на широке коло читачів.

Книжка об’єднує неоднорідні тексти. Насправді мої виступи перед широким світом з української проблематики чи з українськими проблемами почалися ще задовго до того, коли це було дозволено.
Обминувши передачі моїх текстів по радіо «Свобода» в 60-ті роки (що було належно враховано й оцінено в судовому вироку), у книжці про гірку правду не можна обминути «останнього слова на суді», бо то було, по суті, слово не стільки до суддів, як до широкої публіки, яка могла ознайомитися з ним в українській і англомовній версіях. Доводиться також включити в книжку тексти за 1987–1989 роки. Вони були передані за кордон для публікації, але не могли бути живими виступами, оскільки дозвіл на виїзд до 1989 року був неможливий.
Матеріяли україномовні, а також іншомовні (зі зворотного боку книжки) розміщені в хронологічному порядку. Не всі українські тексти мають іншомовні відповідники, і, навпаки, не всі іншомовні мають українську версію. В тому немає необхідности.

Ievhen SVERSTIUK
THE WORMWOOD TRUTH

Ancient lore tells us about a captured Cuman boy who was raised at the princely court in Kyiv. He was visited by a Cuman bard who, through word and song, told the boy about his true homeland. But it was all for naught. The bard then produced a pouch of wormwood, whose scent startled the boy and aroused in him new spiritual strength and a thirst for freedom. The wormwood truth awaked the boy’s sense of true identity.
The present volume contains Ievhen Sverstiuk’s collected papers, mostly read by the author at international forums.The papers address questions regarding Ukrainian identity in cultural phenomena and post-communist reality.
As much as for centuries Ukraine was shielded from world attention (hiding its internal truth and hurt), the papers were mainly aimed at providing a voice to the hidden and muted truth about Ukrainian cultural identity, upon whose basis a dialogue with the free world could be formed. Because, for the spiritual world, truth and its cousin justice are the gold and diamonds of the material world.
The book is intended for wide range of the readers.
http://ukrlife.org/main/evshan/sverstiuk.html