Магазин спортивного харчування Strong Life
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3.
 1. #1
  Offline
  Новачок

  нестандартне використання процесуальних інститутів


  Юридичні технології та нестандартне використання процесуальних інститутів.Науково-практичний

  посібник. Київ 2010.

  © Кізіма Ігор Віталійович, Київ 2010

  У посібнику здійснено огляд інститутів цивільного, господарського та адміністративного

  процесу з позицій протидії вчиненню процесуальних диверсій та оптимізації вирішення

  юридичних конфліктів шляхом застосування юридичних технологій.

  Нестандартне використання процесуальних дій визначається в аспекті використання комплексного

  методу та системного підходу в практичній, прикладній юриспруденції.

  Посібник розрахований на студентів юридичних факультетів, юристів-практиків, і всіх тих, хто

  бажає познайомитися з іншою, на перший погляд прихованою, стороною процесуальної дійсності,

  що дозволить заощадити час на здобуття практичного досвіду.

  Посібник корисний узагальненим баченням юридичних технологій як ефективного засобу вирішення

  юридичних завдань та подолання корупційних проявів державного апарату; містить для прикладу

  багато життєвих ситуацій та судової практики.

  ВСТУП  З позицій активної участі юристів у побудові правової держави та громадянського суспільства

  нам варто не тільки знати, але й уміти використовувати ефективні методи і способи захисту

  законних прав та охоронюваних законом інтересів. Адже, як і тисячі років тому, на даний час

  законодавство не лише закріплює права людини, але часто є інструментом для порушення

  останніх.

  Хто з нас, сучасних громадян України, зможе з впевненістю сказати, що цілком можливо

  «виграти» справу в українському суді проти державного органу чи проти опонента в рази

  могутнішого за себе? Хто з нас може навести приклад такої перемоги? Впевнений – одиниці.

  Тому що право в нашій державі нерозривно пов’язане із силою. Тут варто пригадати вислів

  Б.Спінози про те, що в основі права лежить сила: чим більша міць людини (або ж держави), тим

  більше правим він і є.

  До речі, в наш повсякденний вжиток стійко ввійшло це словосполучення - «виграти справу», що

  як неможна краще підтверджує правовий рівень в державі. Чому ми не кажемо «відновити

  справедливість», «відстояти власне право»? Адже, саме ці фрази свідчили б про верховенство

  власне права в кожному конкретному випадку, а не сили. Під силою тут слід розуміти не лише

  її фізичний прояв, а й матеріальні, фінансові та інші потужності.

  Дана робота – це варіант доведення ефективності поєднання теорії та практики за допомогою

  нестандартного правового мислення. Нестандартне застосування процесуальних інститутів

  подається в аспекті використання комплексного методу та системного підходу в практичній

  юриспруденції шляхом застосування юридичних технологій.

  Автор не претендує на істину в останній інстанції, оскільки нестандартне мислення є і буде

  предметом досліджень багатьох авторів, в тому числі й поза межами правових наук.

  Мета роботи – спонукання до нестандартного мислення, пропозиція поглянути на процесуальні

  інститути з іншої точки зору. Завданням при цьому є надихнути юриста, громадянина, який

  самотужки захищає власне право, до створення власних юридичних технологій, на зразок поданих

  в роботі та апробованих алгоритмів нестандартного мислення та дій.

  Визначена мета та завдання зумовили пропонований зміст роботи.

  У першому розділі обґрунтовується важливість нестандартного правового мислення в роботі

  юриста та значення комплексного методу для позитивного вирішення правових конфліктів,

  охарактеризовано верховенство права у тісному зв’язку з природнім правом людини та переваги

  духу закону над буквою. Також з’ясовано питання, пов’язане

  з проблемою практичного мислення. Зазначено, що складність юридичних проблем,

  багатогранність юридичної діяльності, її своєрідний характер зумовлює наявність

  професійно-правового мислення у працівників цієї категорії, оскільки основна частина

  юридичного мислення є нічим іншим як мистецтвом юридичної інтерпретації.

  Автор роботи показує, що законотворення часто оминає думки та поради професійних

  розробників-юристів, що призводить до поганої якості законів. Характеризуючи специфіку

  прийняття нестандартних рішень, наведено метод генерації ідей – метод «мозкового штурму»,

  який іноді називають технікою групового творчого мислення.

  У роботі автором запропонована ідея юридичних технологій, для успішного створення та

  впровадження яких, правнику слід усвідомити значення верховенства права у державі та

  цінність природного права для громадянського суспільства, основними з яких є: право на

  життя, право на свободу та право на власність. Автор посібника стверджує, що в українському

  суспільстві має панувати верховенство саме природного права.

  Науково-технічний прогрес призвів до технологізації не лише сфери матеріального виробництва,

  а й культури, гуманітарних наук. Соціальна технологія завжди детермінована певною суспільною

  проблемою і спрямована на розв'язання останньої, тому сутність юридичних технології має

  полягати у нерозривному зв’язку системного підходу та комплексного методу.

  Характеризуючи основні правоохоронні та судові органи України автор роботи зазначає місце

  кожного з них у правоохоронній системі.

  Другий розділ присвячений виявленню процесуальних диверсій та способам протидії останнім

  шляхом оптимізації вирішення юридичних справ на досудовій, позасудовій та судовій стадіях.

  Зокрема, розкрито відмінність понять «зловживання правами» від поняття «процесуальної

  диверсії», подано різні точки зору на проблему теорії зловживання правом паралельно з

  висвітленням практики українських судів. Охарактеризовані основні риси бюрократичного

  апарату та способи мінімізації його впливу. Також визначені альтернативні способи вирішення

  юридичних конфліктів по відношенню до офіційного правосуддя.

  Весь зміст роботи подається у нерозривному зв’язку з практикою. Ознайомлення з нею дозволить

  заощадити час, який необхідний випускникам юридичних вузів для напрацювання практичних

  навичок, а тих, хто вже практикує, дещо переосмислити деяке, можливо, занадто консервативне

  ставлення до практичної роботи.


  постійна адреса посібника-
  http://ut.kiev.ua/index.php?option=c...1392&Itemid=39

 2. #2
  Offline
  Новачок

  Re: нестандартне використання процесуальних інститутів


  я виграв справу  я виграв справу
 3. #3
  Offline
  Пророк

  Re: нестандартне використання процесуальних інститутів


  Примите поздравления! Теперь было бы логично потребовать возмещения морального вреда от структуры в целом и от следака лично как лица наделённого властными полномочиями и причинившего вам моральные страдания. Доказуха по преюдиции железная, желаю "выиграть дело". Поделитесь потом результатом.

  С уважением.
+ Ответить в теме

Похожие темы

 1. Ответов: 0
  Последнее сообщение: 18.09.2010, 00:09
 2. Ответов: 42
  Последнее сообщение: 18.09.2009, 10:31

Теги для этой темы