Старт нового навчального року ознаменувався появою цiкавого тарифного плану мобiльного зв'язку вiд Utel для молодi. З 15 вересня у мережi продажу ВАТ "Укртелеком" i партнерських мережах можна пiдключитись на тарифний план "Твiй бонус". Спецiальна пропозицiя "Твiй бонус" має суттєвi переваги, перш за все цiкавi для учнiв та студентства.
Серед переваг, що вiдрiзняють "Твiй бонус" вiд iснуючих на ринку пропозицiй, варто вiдзначити унiкальну систему нарахування бонусiв.
Система премiювання (бонусiв), яка запропонована цим тарифним планом, забезпечує абонента саме тим пакетом додаткових послуг, якими вiн найбiльше користується. Тобто, абонент, який активно користується голосовими послугами, отримує пакет додаткових хвилин як бонус , а при вiдправленi SMS або використаннi доступу до iнтернету вiдповiдно - додатковi SMS та мегабайти. Абоненту цього тарифного плану для отримання бонусiв не обов'язково щомiсячно поповнювати рахунок.
"Ми ставили перед собою завдання створити максимально гнучку, бiльше того - персонiфiковану пропозицiю. "Твiй бонус" дозволяє кожному нашому абоненту без жодних додаткових втручань отримати у два рази бiльше саме тих послуг, якi вiн найактивнiше використовує. Впевнена, що такий iнновацiйний пiдхiд швидко знайде своїх прихильникiв серед прогресивної молодi", - зазначає директор департаменту маркетингу ВАТ "Укртелеком" Свiтлана Каткова.
Як i всiм своїм абонентам, користувачам тарифного плану "Твiй бонус", компанiя пропонує низку якiсних iнновацiйних послуг на привабливих умовах. Це - можливiсть без плати за з'єднання та прихованих платежiв здiйснювати вiдеодзвiнки, надсилати SMS та MMS, телефонувати на фiксованi номери за привабливими тарифами, можливiсть об'єднання у "сiм'ю" до 5-ти друзiв для доступного спiлкування.
Тариф "Твiй бонус" дiє на умовах передоплати. Вартiсть стартового пакету складає 33 грн, баланс на рахунку - 17 грн.
Детальнiше про тарифний план "Твiй бонус"