121. Особая папка «Барбаросса». (документальная повесть). А. Безыменский, Москва, Издательство Агентства печати Новости, 1972 г., 341 стр.

122. Люди молчаливого подвига: Очерки о разведчиках. 2-е изд. Составитель И.В. Василевич, под ред. И.М. Михайлова, Москва, Политиздат, 1980 г., 366 стр.

123. Г. К. Жуков воспоминания и размышления. Ред. А.Д. Миркина, Москва, Издательство Агентства печати Новости, 1974 г., Том 1 – 430 стр., Том 2 -447 стр.

124. Революция на Украине (по мемуарам белых). Репринтное воспроизведение издания 1930 г. Составил С.А. Алексеев, под ред. Н.Н. Попова, Издательство политической литературы Украины, 1990 г., 435 стр.

125. Три источника и три составных части марксизма. В.И. Ленин, Москва, Политиздат, 1968 г., 15 стр.

126. У боротьбі за партію нового типу (про працю В.І. Леніна «Що робити»). О. Горбачов, А. Лановенко, Київ, Видавництво політичної літератури України, 1973 р., 67 стор.

127. Государство и революция: учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. В.И. Ленин, Москва, ОГИЗ «Госполитиздат», 1947 г., 114 стр.

128. «Реформы» и неоколонизация. А.Н. Доленко, Москва, 1998 г., 182 стр.

129. Продажа земли. Кто найдет и кто потеряет. С.Г. Кара-Мурза, Киев «Орияны», 1999 г., 64 стр.

130. Війна у натовпі. Дмитро Корчинський,Київ, Видавничий Дім «Амадей», 1999 р., 382 стор.

131. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ початку ХХ століття. Олексій Голобуцький, Віталій Кулик, Київ, Видавництво «Смолоскип», 1996 р., 123. стор.

132. Незборимі русичі-українці. Юрій Борець, Львів, «Логос», 2000 р. 80 стор.

133. Україна: остання війна за незалежність (аналітичне дослідження). Богдан Бойко, Коростень, редакція газети «Вечірній Коростень», 2005 р., 158 стор.

134. Національна народна держава. Богдан Бойко, Київ 2004 р., 43 стор.

135. Степан Бандера (1909-1999 рр.). Василь Кук, Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», 1999 р., 47 стор.

136. Євреї на Україні (історична довідка). Матвій Шестопал, Київ, «Оріяни», 2002 р., 194 стор.

137. Нюрнберг – 2. Левко Лук’яненко, Київ, «Нора-Прінт», 2001 р., 112 стор.

138. Сіонізм проти українців. Богдан Богослов, Одеса, 1998 р., 146 стор.

139. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. Роман Шпорлюк, переклав з англ..Георгій Касьянов, Київ, «Основи», 1998 р., 479 стор.

140. Корсунь-Шевченківська битва. Видання друге, доповнене, редактор С.К. Харченко, Київ, Видавництво політичної літератури України, 1974 р.,392 стор.

141. В.Я. Чубар, Вибрані статті та промови, Київ, Видавництво політичної літератури України, 1972 р., 626 стор.

142. Як захистити незалежність України. Павло Матвієнко. Київ, «Наукова думка», 2006 р., 205 стор.

143. Обличчя влади: російська політична еліта 1998-2000 рр. За редакцією О.Й. Гринкевича і А.Ф. Гуцала, Київ, «Наукова думка», 2002 р., 382 стор.

144. Абетка української політики. Довідник. М. Томенко (керівник авторського колективу), Київ, «Смолоскип», 1998 р., 228 стор.

145. Абетка української політики. Довідник. Випуск 5. Автор упоряд. М. Томенко (керівник авторського колективу), Л. Бадешко, В. Гребельник та ін.. Київ, «Смолоскип», 2002 р., 366 стор.

146. Жорна. Нариси, спогади,документи (про політичні репресії 1917-1980 рр). Книга перша, Черкаси, Обласне видавництво «Сіяч», ВЦ «Реал», АТ «Графія Україна», 1999 р., 136 стор.

147. Студентська революція на граніті. Альбом. Автор та упоряд. О.Доній, Київ: «Смолоскип», «Тріумф», 1995 р. 129 стор. с іл.

148. Памфлеты и портреты. А. Кривицкий, Москва, Издательство политической литературы, 1983 г., 510 стр.

149. Эстетика и литературная критика. П.А. Вяземский, состав. вступ. ст. и коммент. Л.В. Дерюгиной, Москва, «Искусство», 1984 г., 457 стр.

150. 100 песен Владимира Высоцкого. Песенник. Редакторы составители: Г.А. Николаева, А.Г. Савчук, Киев, «Музична Україна», 1990 г. 332 стр.