Керівникам охоронних структур,
служб безпеки, об'єднань охоронців,
фізичних і юридичних осіб!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0489.jpg
Просмотров: 29
Размер:	210.6 Кб
ID:	29765Нажмите на изображение для увеличения
Название: Додаток 1_1.jpg
Просмотров: 27
Размер:	189.1 Кб
ID:	29766

Центр ВСП "SEAL" (ліцензія Міністерства освіти і науки АВ № 482470 від 07.05.09р.) пропонує свої послуги у галузі професійно-технічної освіти по наступних професіях:
1. «Охоронник» (5169);
2. «Охоронець» (5169);
з видачею, після закінчення навчання даної категорії співробітників, Свідоцтв державного зразка про присвоєння професій.


Інформуємо Вас, що:
 Первинна професійна підготовка необхідна при прийомі співробітників охорони на роботу.
 Зауважимо, що охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, у тому числі кваліфікаційним, установленими Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян, затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від 14.12.2004 N 145/1501, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2004 за N 1678/10277 (із змінами внесеними наказом Держкомпідприємництва, МВС від 04.11.2008 N 136/570, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2008 за N 1155/15846). Пунктом 3.2 даних Ліцензійних умов встановлено, що охоронники, охоронці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12. 2004 N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників".
 Особам, які завершили курс професійно-технічного навчання за програмами курсової чи індивідуальної підготовки, підвищення кваліфікації за професіями "Охоронник", "Охоронець" і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Зразок свідоцтва та додаток до нього затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 N 979 "Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту").


  • Можливе проведення навчання без відриву від виробництва (дистанційне).
  • Згідно п. 5.4.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» сума, витрачена на професійну підготовку, включається у валові витрати підприємства.
  • Вартість навчання по професії «Охоронник» (5169), з отриманням Свідоцтва державного зразка складає 750 грн. Діє гнучка система знижок.
Чекаємо Ваших заявок.


тел. +38 050 636 26 80
www.sealforce.org
survival@meta.ua