ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації
Лідер у підготовці управлінських кадрів запрошує на навчання.
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ
РІВЕНЬ
“БАКАЛАВР”за денною та заочною формами навчання для отримання базової вищої освіти за напрямами підготовки: 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”,
6.030601 “Менеджмент
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ “СПЕЦІАЛІСТ” за денною та заочною формами навчання для отримання повної вищої освіти за спеціальностями:
7.03050501 “Управління персоналом і економіка праці”, 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”: за денною формою: за напрямом підготовки
“Управління персоналом і економіка праці” –
7990 грн.; за напрямом підготовки “Менеджмент” – 7940 грн.;
за заочною формою: за напрямом підготовки
“Управління персоналом і економіка праці” –
3868 грн.; за напрямом підготовки “Менеджмент” – 3820 грн. Освітньо-кваліфікаційний рівень
“Спеціаліст”: за денною формою: за спеціальністю “Управління персоналом і економіка праці” –
8080 грн.; за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” – 7990 грн.;
за заочною формою:
за спеціальністю “Управління персоналом і економіка праці” – 3998 грн.;
за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” – 3976 грн.
На основі повної середньої освіти:
1. Строки прийому документів: на денну форму навчання - з 01 по 31 липня 2011 року;
на заочну форму навчання -з 11 липня по 10 серпня 2011 року.
2. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:
на денну форму навчання - 1 серпня 2011 року;
на заочну форму навчання - 11 серпня 2011 року.
3. Термін зарахування: на денну форму навчання -
25 серпня 2011 року; на заочну форму навчання - 26 серпня 2011 року
НАША АДРЕСА
61050, Харків, просп. Московський, 75,
корпус А, каб. 1 тел. (057) 732-76-76
www.kbuapa.kharkov.ua
fseu@kbuapa.kharkov.ua